Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist Bị yêu bạn Mông <3Female/Vietnam Group :iconkpoprenders: KpopRenders
 
Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 106 Deviations 2,950 Comments 17,351 Pageviews
×

Newest Deviations

14082016 Tzuyu~ by choijuti 14082016 Tzuyu~ :iconchoijuti:choijuti 14 3 14082016 YOONA ~ (Free PSD) by choijuti 14082016 YOONA ~ (Free PSD) :iconchoijuti:choijuti 13 2 (New PSD) Kim Taeyeon by choijuti (New PSD) Kim Taeyeon :iconchoijuti:choijuti 14 2 10052015 PSD Tiffany by choijuti 10052015 PSD Tiffany :iconchoijuti:choijuti 76 36 09052015 PSD YoonA by choijuti 09052015 PSD YoonA :iconchoijuti:choijuti 17 1 09052015 PSD Sulli Fx by choijuti 09052015 PSD Sulli Fx :iconchoijuti:choijuti 45 4 [Free PSD] Krystal Jung by choijuti by choijuti [Free PSD] Krystal Jung by choijuti :iconchoijuti:choijuti 32 16 [PSD] Lovely ~ by choijuti [PSD] Lovely ~ :iconchoijuti:choijuti 26 23 COMEBACK~~~~ by choijuti COMEBACK~~~~ :iconchoijuti:choijuti 93 143 03092014 Play with JAEJOONG by choijuti 03092014 Play with JAEJOONG :iconchoijuti:choijuti 62 92 01092014 Red Velvet by choijuti 01092014 Red Velvet :iconchoijuti:choijuti 38 54 [PSD] Yuri by choijuti [PSD] Yuri :iconchoijuti:choijuti 145 50 [PSD] IM YOONAH by choijuti [PSD] IM YOONAH :iconchoijuti:choijuti 86 37 [PSD] Kim Taeyeon by choijuti [PSD] Kim Taeyeon :iconchoijuti:choijuti 221 56 [PSD] Fany by choijuti [PSD] Fany :iconchoijuti:choijuti 82 18 [PSD] Tiffany Hwang by choijuti [PSD] Tiffany Hwang :iconchoijuti:choijuti 206 109
❥ ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴅᴇᴠɪᴀɴᴛᴀʀᴛ ♥

✰ Free PSD ☺

✰ Add to your favourites and comments if u like or download it ☟

✖ ᴅᴏɴ·ᴛ ғᴏʀɢᴇᴛ ᴛᴏ ᴄʀᴇᴅɪᴛ. ᴇɴᴊᴏʏ﹗ ❣

✖ ᴅᴏ ɴᴏᴛ ᴄʟᴀɪᴍ ᴀs ɪᴛs ᴏᴡɴ

Activity


<3 New PSD from meeeee
14082016 YOONA ~ (Free PSD)
Credit: Carllton .....

Star!  Free PSD Love 

Star!  Add to your +fav and comments if u +favlove  or  Post Below it
✖ ᴅᴏ ɴᴏᴛ ᴄʟᴀɪᴍ ᴀs ɪᴛs ᴏᴡɴ I salute you! 

✖ ᴅᴏɴ·ᴛ ғᴏʀɢᴇᴛ ᴛᴏ ᴄʀᴇᴅɪᴛ. ᴇɴᴊᴏʏ﹗ ❣ Hi!
14082016 Tzuyu~
Star!  Free PSD Love 

Star!  Add to your +fav and comments if u +favlove  or  Post Below it
✖ ᴅᴏ ɴᴏᴛ ᴄʟᴀɪᴍ ᴀs ɪᴛs ᴏᴡɴ I salute you! 

✖ ᴅᴏɴ·ᴛ ғᴏʀɢᴇᴛ ᴛᴏ ᴄʀᴇᴅɪᴛ. ᴇɴᴊᴏʏ﹗ ❣ Hi!
Loading...
14082016 YOONA ~ (Free PSD)
Credit: Carllton .....

Star!  Free PSD Love 

Star!  Add to your +fav and comments if u +favlove  or  Post Below it
✖ ᴅᴏ ɴᴏᴛ ᴄʟᴀɪᴍ ᴀs ɪᴛs ᴏᴡɴ I salute you! 

✖ ᴅᴏɴ·ᴛ ғᴏʀɢᴇᴛ ᴛᴏ ᴄʀᴇᴅɪᴛ. ᴇɴᴊᴏʏ﹗ ❣ Hi!
Loading...
Hú hú = ))
Cuối cùng cũng thi xong rồi Waaaah!  Mừng muốn khóc :happybounce:
Thật ra thi xong ngày thứ 4 nhưng nhác quá không muốn lên Giggle
Cứ thi xong đến hè là mình come back Love Tháng 8 thì off lại đến tháng 5 năm sau onl Oops!
Cơ mà hè này quẫy lại DA nhỉ mấy chế :happybounce: :happybounce:

deviantID

choijuti's Profile Picture
choijuti
Bị yêu bạn Mông <3
Artist | Hobbyist | Digital Art
Vietnam
Oh Sehun❤

Comments


Add a Comment:
 
:iconmizzrar:
MIZZrar Featured By Owner Aug 18, 2016
Thanks for your fav^^
Reply
:iconchoijuti:
choijuti Featured By Owner Aug 19, 2016  Hobbyist Digital Artist
u welcome <3
Reply
:iconlovehavain:
LoveHavain Featured By Owner Jun 13, 2016
can you watch back for me?
Reply
:iconascouple:
aScouple Featured By Owner Nov 20, 2015  Student Interface Designer
- wat back .
- làm quen nhooo !
Reply
:iconasakicucheo:
Asakicucheo Featured By Owner Aug 7, 2015
watch back
Reply
:iconheiichan:
heiichan Featured By Owner Jul 21, 2015
Lq~
Reply
:iconvictorde:
VictorDe Featured By Owner Jun 30, 2015  Student Interface Designer
Ôi, cám ơn bạn vì những PSD free ^^ art bạn rất đẹp 
Reply
:iconchoijuti:
choijuti Featured By Owner Jul 1, 2015  Hobbyist Digital Artist
kcc đâu ạ = ))
art mình luyện thôi nên còn xí lắm = ))
Reply
:iconcrystalchucheooo:
CrystalChucheooo Featured By Owner May 28, 2015
watch pls^^
Reply
:iconryniexiao:
RynieXiao Featured By Owner May 17, 2015  Student Interface Designer
Jú a~ .:aww lover:. 
Reply
Add a Comment: